Projektista

Cultural value of Russia and Finland through M. Agricola trail -hankkeen tarkoituksena on lisätä Venäjällä sijaitsevan, aiemmin Suomelle kuuluneen Kyrönniemen alueen vetovoimaa.

Hankkeen lähtökohtana on Kyrönniemen luonnonsuojelualueen perustaminen.

Kyrönniemen alue sijaitsee Viipurin piirissä ja se on todellinen Leningradin alueen helmi. Alue on muun muassa merkittävä muuttolintujen pysähdyspaikka. Kyrönniemi liittyy vahvasti myös Suomen kirjakielen isänä tunnetun Mikael Agricolan historiaan.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa All-Russian Society for Nature Protection, Leningradin alueen toimisto (VOOP).

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtioiden ja niiden asukkaiden välisiä suhteita sekä jakaa Suomen ja Venäjän kokemuksia ympäristönsuojelusta, luontokohteiden kehittämisestä ja hoidosta.

Hankkeen avulla luodaan alueelle uusia matkailijavirtoja kestävän kehityksen ja inhimillisten arvojen mukaisesti.

Hankkeeseen osallistuvat All-Russian Society for Nature Protection Leningradin alueen toimisto (VOOP), Leningradin alueen suojelualueiden osasto, Leningradin Pushkin yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu (Suomi).

Hanke toteutetaan “Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020" rajat ylittävän yhteistyöohjelman tuella.

Hankkeen budjetti on 424 500 euroa sisältäen Euroopan Unioinin yhteisrahoituksen.