Tietoa projektista

Cultural value of Russia and Finland through M. Agricola trail -hankkeen tarkoituksena on lisätä Venäjällä sijaitsevan, aiemmin Suomelle kuuluneen Kyrönniemen alueen vetovoimaa.

Hankkeen lähtökohtana on Kyrönniemen luonnonsuojelualueen perustaminen.

Kyrönniemen alue sijaitsee Viipurin piirissä ja se on todellinen Leningradin alueen helmi. Alue on muun muassa merkittävä muuttolintujen pysähdyspaikka. Kyrönniemi liittyy vahvasti myös Suomen kirjakielen isänä tunnetun Mikael Agricolan historiaan.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa All-Russian Society for Nature Protection, Leningradin alueen toimisto (VOOP).

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtioiden ja niiden asukkaiden välisiä suhteita sekä jakaa Suomen ja Venäjän kokemuksia ympäristönsuojelusta, luontokohteiden kehittämisestä ja hoidosta.

Hankkeen avulla luodaan alueelle uusia matkailijavirtoja kestävän kehityksen ja inhimillisten arvojen mukaisesti.

Kurenniemen luonnonsuojelualueelle rakennetaan luontopolkuja ja vierailukeskus, joka tarjoaa tietoa suojelualueesta, sen reitistöstä, sekä luonnosta.

Suomalaiset yhteistyökumppanit ja erityisesti LAB-ammattikorkeakoulu tuottaa raportin Suomessa hyväksi todetuista käytännöistä ja ehdottaa samalla uusia ja innovatiivisia ratkaisuja alueen kehittämisen tueksi.

Pushkinille nimetty Leningradin valtiollinen yliopisto tuottaa dokumenttifilmin alueesta ja sen yhteydestä Mikael Agricolaan.

Tavoitteena on vuoden 2021 loppuun mennessä viimeistellä raportti alueen kehittämisestä, luonnonsuojelualueen perustamisesta, luontopolkujen suunnittelusta, sekä vierailukeskuksen rakentamisesta.